U bent hier

Dossiers

Populaire dossiers

De haven van Antwerpen

Dossier

Oosterweel - Masterplan 2020 - BAM

De aanleg van de Oosterweelverbinding is een project om de Antwerpse Ring (R1) te sluiten. Met de Oosterweelverbinding wil de Vlaamse Regering de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven fors verbeteren. De verbinding is opgenomen in het ...
Illustratie bij dossier Begroting 2020

Dossier

Begroting 2020

In dit dossier leest u uit welke documenten de begroting voor 2020 is samengesteld hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn.

Dossier

Ideologische alarmbelprocedure

Wanneer minstens 31 volksvertegenwoordigers vinden dat een voorstel of ontwerp van decreet discriminerend is om filosofische en

Alle dossiers

Armoedebeleid

Brussel en de Vlaamse Rand

Buitenlands beleid

Cultuur

Dierenwelzijn

Economie

Energie

Europese Instellingen

Gelijke kansen

Gezondheid

Inburgering

Internationaal ondernemen

Jeugdwerk

Justitie

Landbouw en Visserij

Lokale overheden

Media

Natuur en Milieu

Onderwijs en Vorming

Onroerend erfgoed

Ontwikkelingssamenwerking

Openbare werken

Sociale economie

Sport

Stedelijk beleid

Toerisme

Vlaamse administratie

Vlaamse Regering

Welzijn en Gezin

Werk

Wetenschap en Innovatie

Wonen

Abonneren op Dossiers